טופס הרשמה והצהרת בריאות

במקרה של ילד\ה מתחת לגיל 18
הצהרת בריאות
חשוב לדעת:
- פעילויות הגלישה מתקיימות לאורך כל השנה (ספטמבר-אוגוסט). 
- פעילויות הגלישה מתקיימות בכל יום שישי לאורך השנה בין השעות: 14:00-16:00 (חוג ילדים) / 7:30-9:00 (קבוצת בוגרים) - אלא אם כן הודענו אחרת. 
- על מנת להשתתף בפעילויות ביום שישי יש לאשר הגעה בכל יום חמישי בוואטסאפ עד השעה 20:00.
- חניך שאישר השתתפות ביום חמישי אך לא הגיע לפעילות ו/או ביטל ביום שישי יחוייב באופן מלא בעבור הפעילות. 
- שימו לב - יש להגיע למקום לקבלת הגלשנים 10 דקות לפני תחילת הפעילויות! 
- הגעה לפעילות בחוף וחזרה נעשית באופן עצמאי.
- כל חניך מחוייב למלא את טופס ההרשמה כתנאי מחייב להשתתפות בפעילויות. 
- קיבוץ פלמחים אינו אחראי ואינו קשור לפעילויות בשום היבט שהוא!
במילוי הטופס הינני מאשר/ת כי:
1. אני/בני/ביתי איני/אינו/אינה סובל/ת מכל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממני/ממנו/ממנה להשתתף בפעילות הגלישה/שחיה/יוגה/מדיטציה/כושר שיתקיימו במסגרת הפעילות בים ומחוצה לו.
2. אני מתחייב/ת לעדכן את מנהלי מרכז הגלישה SURF ZEN בכל שינוי במצבי הבריאותי או במצב בריאותו/ה של הילד/ה שלי. במידה ולא אדווח הריני האחראי/ת.
3. ידוע לי שהימנעות מגילוי מלא ומוחלט של כל פרט הנוגע למצב הבריאותי שלי/של בני/של ביתי מסירה ממרכז SURF ZEN כל אחריות בגין כל נזק שייגרם לי/לו/לה עקב הפעילות, ומסלקת כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא.
4. אני מאשר/ת כי אני/בני/ביתי בעל/ת ידע בסיסי בשחייה.
5. אני מאשר/ת בזאת שידוע לי על כך שבמהלך פעילות הגלישה מתקיימים צילומים ואני מאשר/ת פרסום תמונות בהם אני/בני/ביתי מופיע/ה (בפייסבוק/אינסטגרם/באתר הרישמי של מרכז SURF ZEN). במידה ואיני מעוניין/ת עלי להודיע על כך למנהלים.
6.ידוע לי שהפעלת פוליסת ביטוח של מרכז הגלישה SURF ZEN עבור ילדים (עד גיל 18), תבוא רק לאחר הפעלת ביטוח תאונות אישיות של משרד החינוך, הקיים לכל אחד מתלמידי מדינת ישראל.
7. ידוע לי שעל מנת שהפעילות תהיה יעילה ובטוחה, אני/בני/ביתי חייבים להישמע להוראות הצוות. בעיות משמעת והתנהגות בלתי הולמת יגרמו להפסקת פעילותו של החניך, ללא החזר כספי.
סגירת תפריט